Om föreningen

Föreningen omfattar 126 lägenheter inrymda i fyra adresser, Hillmansgatan 15, Hillmanskroken 3, 5 samt 7.

För de övergripande besluten svarar styrelsen som väljs vid årsstämman under våren/försommaren. Teknisk och ekonomisk förvaltning sköts Förvaltnings AB Castor i Sundsvall.

Föreningen tillämpar källsortering av sopor. Soprum med källsorteringsmöjligheter finns vid infarten till vårt område. Anvisningar för källsortering finns under boendeinformation.

Tvättstugor bokas via webbsida eller på den digitala tavlan utanför tvättstugan.

Föreningen har fyra gästparkeringar vid infarten till bostadsområdet. Parkeringstillstånd krävs, kontakta vicevärden för mer information.