Boendeinformation

Tvättstuga

För att boka en tvättid så kan du antingen göra det online här, eller på den digitala bokningstavlan utanför tvättstugorna. Bor du i 15 A-F har du tvättstugan längst ner vid 15 F i källaren, använd källaringången på kortsidan av huset. Bor du i 3 A-E finns tvättstugan i källaren mellan 3: A och 3: B. Har du en lägenhet i 5 A-B eller 7 finns tvättstugan i källaren i 5:an med ingång från kortsidan.

På väggen vid tvättstugorna finns digitala bokningstavlor där du kan boka tid. För att identifiera dig vid bokning eller dörröppning använder du din personliga tagg och välj sedan vad du vill göra med piltangenterna. Maskinerna används efter beskrivningarna.

Cykelrum

Är det så att du har cykel, vill du kanske använda ett cykelrum för förvaring av dyrgripen. Cykelrum finns i källarutrymme:
Hillmansgatan 15 – ett i vardera kortsida
Hillmanskroken 3 – ingång från gaveln vid 3A
Hillmanskroken 5 – ingång från gaveln vid 5A samt
Hillmanskroken 7 – ingång från gaveln

 

Styrelserum

Styrelsen har en egen lokal på Hillmanskroken 3B källarplanet. Post och meddelanden till styrelsen lämnas i brevlådan utanför porten eller i brevlådan inne i trapphuset på 3B.

Sopsortering

Nedan kommer en beskrivning över hur vi sorterar våra sopor i föreningen. Mer information hittar du hos Gästrike återvinnare.

Grovsopor förvaras i egen källare till den container som styrelsen bokar under maj månad, styrelsen informerar när detta är aktuellt. 

Sopor som slängs i källsorteringshuset:

KOMPOSTERBART AVFALL (förpackas i papperspåse)
Här lämnar du matrester, skal, frukt, bröd, kaffe, blomrester
hushållspapper, godis och liknande.

RESTAVFALL
Här slängs övrigt brännbart avfall som inte kan sorteras på annat sätt.

GLASFÖRPACKNINGAR (färgade för sig och ofärgade för sig)
Här lämnas t ex flaskor och burkar. Det är viktigt att skilja på färgat och ofärgat glas eftersom de inte kan återvinnas om dem blandas. Viktigt är också att inte lägga kapsyler, porslin eller keramik bland glaset eftersom dessa förstör glassmältan vid återvinningen.

PLASTFÖRPACKNINGAR
Här lägger du rena och tomma förpackningar av plast.

METALLFÖRPACKNINGAR
Här lämnar du rena och tomma metallförpackningar t ex aluminiumformar, aluminiumfolie, plåtburkar, lock, färgburkar, sprayflaskor, kapsyler, tuber(behåll locket på tuberna) etc.

BATTERIER
Batterier läggs i plastbehållaren som sitter på väggen i källsorteringshuset.

GLÖDLAMPOR
Glödlampor läggs i plastbehållaren som sitter på väggen i källsorteringshuset.
Lågenergilampor läggs i plastbehållaren som sitter på väggen i källsorteringshuset

Påsarna för komposteringsavfall finns i källsorteringshuset

Parkering/garage

Bil eller motorcykel?
Ja, då vill du kanske också ha en parkeringsplats eller ett garage. Vänd dig då till JT Fastighetsservice på telefonnummer 070-450 55 46. Vi har kö till parkeringsplatser och garage det är därför viktigt att anmäla intresse så fort som möjligt. Vår parkering ligger längs med Kaserngatan med början strax nedanför Hillmansgatan 15F och sträcker sig en bit bortanför Hillmanskroken 5. Garagen finns placerade på tre ställen, i början och slutet av parkeringsområdet samt vid gaveln Hillmanskroken 3A.

Det som gäller för parkeringsplats med motorvärmaruttag är att inga lösa sladdar får hänga fritt. Det handlar om allas vår säkerhet. Det finns en lag om elsäkerhet som styr dessa saker. Motorvärmaruttaget får ej användas för laddning av elbil.

Gästparkering

Gästparkeringar finns framför hus 5 vid infarten mot stora parkeringen. Ett nyttjanderättsavtal har upprättas för användande av gästparkeringen. Detta är ett avtal som undertecknas av bostadsinnehavare och representant för Brf Hammarsmeden. Detta avtal gäller från påskriftsdatum och tillsvidare. Avtalet innebär att bostadsinnehavare förbinder sig att använda gästparkeringen som det är tänkt, för gäster och högst 3 dygn per tillfälle. Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla parkeringstillståndet vid otillbörligt utnyttjande. Kontakta vicevärden för att upprätta ett tillstånd.

Portlåsning

Portarna är låst dygnet runt och kan endast öppnas med personlig tagg eller med porttelefonen.

Nycklar/taggar

Lägenhetsnycklar/taggar – Har du tappat bort en nyckel/tagg eller behöver flera? Kontakta vår vicevärd. Du betalar ett självkostnadspris.

Extranycklar måste beställas genom vicevärden, då dessa är spärrade.

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andra hand krävs styrelsens godkännande. Normer för detta är uthyrning p.g.a. arbete eller studier på annan ort, och möjligheten att få provbo hos sambo. Detta gäller först och främst upp till ett halvår men sedan med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 6 månader. Naturligtvis kan man inkomma med förfrågan om uthyrning i andra speciella fall och styrelsen tar upp det för behandling.

Nyhetsbrev

Styrelsen i BRF Hammarsmeden ger ut ett nyhetsbrev vid behov. Där informerar vi bl a om arbeten som kan vara aktuella, uppmuntrar till eget arbete, berättar vad som har gjorts. Det går bra att kontakta oss genom att lägga ett brev med det du vill ha med i nyhetsbrevet i föreningens brevlåda på Hillmanskroken 3B.

Bredband / Internet

Som lägenhetsinnehavare kan du välja Tele2 eller Telenor som leverantör.

Uttag i vardagsrum tillhör Tele2.

Uttag i hall tillhör Telenor.

Betongborr Hilti

En betongborr med märke Hilti kan lånas ut till medlemmar, mot en deposition av 500: -.